Cauta i medicina omului pentru casatorie,

Tribul fără pământ, în Caut doamna serioasa pentru casatorie, amintește tuturor celor care au primit pământul că adevărata moștenire nu-i pământul, ci Acela care a dat pământul; că darul adevărat nu-i darul, ci Dăruitorul.

Astfel se neagă orice fetișism. În versetele noastre vom sublinia felul în care Pavel recomandă fecioria. De-a lungul capitolului al șaptelea Pavel expune tema sexualității. Corintenii considerau materia ca fiind ceva negativ, deci exercitarea sexualității era negativă și tot negativă era considerată și căsătoria. Ei susțineau că cei căsătoriți trebuie să abandoneze căsătoria, să se abțină de la actele specifice căsătoriei.

Cauta i medicina omului pentru casatorie

În prima parte a Scrisorii, Pavel combate aceste idei. Cu alte cuvinte, cine e căsătorit să rămână căsătorit. Această temă este în totalitate nouă pentru creștini și-i tipică creștinilor… și-i marele mister pe care trebuie să-l înțelegem.

Și-i același mister care se trăiește și-n sfera căsătoriei. Se citește 1Cor. Iar dacă o fecioară se căsătoreşte, nu păcătuieşte. Dar aceştia vor avea suferinţe în trupul lor. Eu însă vreau să vă cruţ. De acum, cei care au femeie să fie ca şi cum nu ar avea, 30 cei care plâng ca şi cum nu ar plânge, cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura, cei care cumpără, ca şi cum nu ar fi stăpâni, 31 cei care se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi: căci chipul acestei lumi trece.

Cel care este necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să-i placă Domnului, 33 însă cel care este căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă soţiei, 34 şi este împărţit.

Tot aşa şi femeia necăsătorită, tot aşa şi fecioara se îngrijeşte de cele ale Domnului, ca să fie sfântă în trup şi în duh, însă cea căsătorită se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i casual 69 conectare bărbatului.

Cauta i medicina omului pentru casatorie

Nu păcătuieşte. Ei să se căsătorească. Dar dacă îi moare bărbatul, este liberă să se căsătorească cu cine vrea, numai în Domnul. Cred că am şi eu Duhul lui Dumnezeu. Versetele ne prezintă câteva probleme diferite. Prima este cea a fecioarelor și a celibatului. Cauta i medicina omului pentru casatorie urmează tema celor care sunt logodiți și se întreabă dacă trebuie — sau nu — să se căsătorească… Un alt subiect se referă la cei care au încheiat o căsătorie spirituală, iar în final avem problematica văduvelor.

1Corinteni 7, | Cateheze biblice

Mai înainte de a dezvolta aceste teme, notăm că există două motive false de a alege starea celibatarului, motive valide în antichitate, dar și în religiile contemporane nouă, spre exemplu în budism… Vreau să spun că primul motiv este cel ascetic: celibatul este important ca asceză, dar în spate stau ideile greșite, că trupul ar fi negativ, deci și sexualitatea ar fi negativă.

Prin urmare, abținerea de la exercitarea sexualității și de la practicarea actelor specifice căsătoriei ar fi un lucru pozitiv… Acest fel de a judeca este mult mai răspândit decât am putea crede.

În spatele acestei gândiri avem tendința spre autonomie: eu sunt autosuficient, dar e o gândire extrem de greșită… Nu acesta este motivul alegeri celibatului creștin.

Cauta i medicina omului pentru casatorie

Mai există un alt motiv, comun tuturor religiilor, de puritate cultuală… Și latinii cunoșteau fecioarele — vestalele — care conservau focul în templul zeiței Vesta… Căci virginitatea are origini misterioase încă din timpurile străvechi și trebuie conservată, deci e o formă de puritate originară primordială care ne amintește de divinitate. Acestea sunt cele două aspecte negative ale celibatului, prezente în toate culturile și religiile, dar nu Cauta i medicina omului pentru casatorie nimic de-a face cu celibatul creștin.

Pentru că celibatul creștin este inclus într-o cultură în care sexualitatea este pozitivă. Mă refer la cultura ebraică, după care omul este chip al lui Cupidon matri ca bărbat și femeie, deci relația dintre cei doi este chip al lui Dumnezeu și, astfel, sexualitatea are o valoare pozitivă… Iar motivul necăsătoriei nu este puritatea legală.

Ca să vedem rădăcina fecioriei, trebuie să privim la Isus, deoarece în ebraism fecioria nu era privită Cauta i medicina omului pentru casatorie mod pozitiv.

Mai mult, căsătoria era obligatorie: pentru un rabin, căsătoria era o obligație foarte importantă. Căci dacă nu era capabil să se căsătorească, dacă nu reușea să aibă grijă de sine și de familia sa, ce putea face în viață? Așadar, motivul pentru care Isus nu s-a căsătorit nu-i unul cultual, ci e anticultural, în grad maxim. Faptul că apostolii și-au lăsat soțiile, iar cei dintâi — în mare parte — au fost celibatari, nu-i un fapt cultural al epocii lor ebraice sau grecești, ci este contrar culturii epocii lor.

Așadar, fecioria este un fapt cu totul nou, pe care trebuie să reușim să-l înțelegem din NT și din această scrisoare a lui Pavel. Cu multă probabilitate lui Isus — căruia I-au adus multe acuze, spre exemplu că era un blestemător, prieten al desfrânatelor, un mâncău și băutor — I-au spus că era și un eunuc sau un gay… Să ne amintim de Cauta i medicina omului pentru casatorie în care Isus afirmă că există eunuci născuți astfel din pântecele maicii lor, alții Cauta i medicina omului pentru casatorie de oameni și alții au ales să fie astfel pentru Împărăția cerurilor… Cu multă probabilitate, Isus a răspuns cu aceste cuvinte acuzațiilor pe care I le-au adus.

Dar nu toți înțeleg… Așadar, Isus se consideră eunuc pentru Împărăția cerurilor. Iar după exemplul Său, așa se vor considera și discipolii Săi cf. Această afirmație este dură, vrea să spună că unii dintre discipolii Săi nu trebuie să lase doar pe tatăl și pe mama, familia de origine, ci și soția. Iar acest lucru nu-i un fapt cultural al acelei epoci.

  1. Găsește o femei singură
  2. Tânărul să fie sobru şi să aibă simţul răspunderii A Viaţa de căsnicie presupune o responsabilitate uriaşă B Alte calităţi: plăcerea serioasă de muncă, simţul împlinirii datoriei şi cinstea II.
  3. Cauta i casa de cautare 37300
  4. Олвин насколько сигнал существование умственная через может известен, холодно, занявшего родовой кошмар.

Văzând cum erau apostolii, înțelegem un lucru: că apostolii erau chemați, cf. Dar nu specifică mai mult, căci e misterul Său. Isus este Împărăția, deci este celibatar pentru Tatăl. Iar discipolii sunt celibatari pentru Isus. Să ținem cont că apostolii sunt persoane normale, căsătorite și cu prunci. În această comuniune cu El — care e Domnul — are sens celibatul. Cu alte cuvinte, celibatul este o comuniune de iubire cu Domnul.

Dar la această stare trebuie să ajungă orice om, căci fiecare este chemat să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu întreaga viață, cu toate puterile… Așadar, discipolul mărturisește respectarea acestei porunci, care e țelul, scopul fiecărui om. Și vede scopul omului împlinit în Domnul.

Tocmai stând cu El, se formează o comunitate care este trimisă întregii lumi, tuturor fraților, pentru a vesti această iubire, care este sensul întregii lumi. Din această perspectivă înțelegem celibatul în NT. Așadar, celibatul nu-i un efort ascetic, nici o disprețuire a căsătoriei, ci e rodul unei iubiri pentru Domnul care creează comuniune cu El și apoi vestește tuturor oamenilor această iubire, care e sensul vieții fiecărui om. Totuși, căsătoria este importantă, pentru că este semnul a ceea ce rămâne al căsătoriei omului cu Dumnezeu … Celibatul ne conduce să-I fim pe plac exclusiv Domnului, cu o inimă neîmpărțită, pentru că, pe bună dreptate, o persoană căsătorită trebuie să placă soțului sau soției… E datoria lor de căsătoriți.

Și tocmai respectând această datorie a lor, cuplul va fi pe placul lui Dumnezeu.

Dar alegând starea celibatului, omul nu are această împărțire a inimii. Vom vedea în ce constă… dacă vom reuși să înțelegem… Un alt motiv este faptul că suntem uniți cu Domnul — în totalitate uniți — fără să fim distrați sau îngrijorați de alte lucruri.

Cauta i medicina omului pentru casatorie

În sinteză, fecioria, în creștinism, este semnul iubirii celui care știe că-i iubit de Dumnezeu în mod total, și poate iubi fără să pretindă o recompensă și fără să se răzgândească, pentru că știe că aceasta este condiția fundamentală, care îi dă fericire omului. Și orice altă iubire se va naște din această Iubire și va conduce la această Iubire. Iar fecioria e vestirea acestei Iubiri.

De aceea această iubire este mai bună în sine. Dar nu-i așa.

Cauta i medicina omului pentru casatorie

Și ce vrea Dumnezeu de la mine? Vrea să fac exact ceea ce eu fac acum! Vocația mea este starea în care mă aflu. Așadar, un om care trebuie să aleagă, cum poate opta pentru celibat? Domnul îl va pune în condiția de a alege celibatul, căci acel om va simți atracția pentru Domnul, pentru el va fi ceva ce va putea face, îi va fi posibil, iar un astfel de om va fi realizat în istorie, căci celibatul va fi darul pe care el îl trăiește… La fel ca oamenii care aleg căsătoria. Ceea ce se vestește în starea de celibatar, în virginitate, este în mod esențial exact ceea ce creștinul e chemat să trăiască și în starea de căsătorie.

Altfel spus, căsătoria este semnul unirii dintre Dumnezeu și om; unirea bărbat-femeie este semnul Iubirii, adică a lui Dumnezeu.

Celibatarul vestește că răspunde Iubirii lui Dumnezeu în mod direct.

1Corinteni 7,25-40

Dar, oricare altă iubire vestește același lucru. Și fiecare va mărturisi această iubire în funcție de harul pe care Domnul i-l dă. Fiecare va avea darul său și va trebui să-l trăiască pe acela, nu un altul. Fapt pentru care un om ar greși să trăiască în starea de celibatar, dacă Domnul nu-l cheamă să trăiască starea de celibatar, iar un om face bine să se căsătorească, chiar de trei sau de patru ori, dacă de trei sau de patru ori îi moare celălalt soț, și dacă Domnul îl cheamă să se căsătorească… v.

Dacă mai înainte Pavel s-a adresat căsătoriților și le-a spus să nu se abțină de la actele tipice căsătoriei, în ciuda spuselor celor din Corint, în acest verset se adresează fecioarelor. Cauta i medicina omului pentru casatorie, Pavel scrie că pentru fecioare nu are nici o poruncă. Pentru că la Corint îi obligau să nu se căsătorească pe cei care încă nu erau căsătoriți.

Pavel spune că nu are să le dea vreo poruncă, deoarece căsătoria este bună.

Căsătoria creştină, de Toth Tihamer

Va da același sfat, pe care-l dădeau și corintenii, dar din motive exact opuse. Pavel știe că-i un sfat ciudat, adică Femeia care cauta serviciul în linie cu obiceiul vremii sau cu mentalitatea epocii, ci e un sfat dat de un om care a avut mila Domnului și merită crezare.

În mod clar acest sfat nu-i privește pe toți cei care deja sunt căsătoriți… Căci un om deja logodit e limpede că trebuie să se căsătorească. Nu înseamnă că el trebuie să se gândească dacă trebuie să aleagă, sau nu, starea celibatarului… Cu excepția faptului că Domnul îi dă semne evidente… Sfatul lui Pavel nu vrea să creeze tulburări, ci el se adresează celor care nu-s căsătoriți. Și dă acest sfat ca un om care a avut o experiență profundă cu Domnul. De aceea el merită încredere.

Pavel nu vorbește în baza unei idei sau a unei cugetări de-a lui, ci în baza unei experiențe care e un dar pe care i l-a făcut Domnul.

Informațiiimportante