Reuniunea Muzeului site ului

Reuniunea Muzeului site ului

Găzduit de președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene, Summitul Social a inclus două evenimente distincte: Conferința Reuniunea Muzeului site ului nivel înalt pe teme sociale, cu participarea partenerilor sociali, și reuniunea informală a Consiliului European.

Reuniunea Muzeului site ului Femei Singure In Cautare De Barbati Bujanovac

Cu această ocazie, Președintele României a subliniat importanța unei educații de calitate, atât pentru persoanele tinere, cât și pentru persoanele adulte, deja active, evidențiind rolul acesteia în susținerea unei mai bune integrări Reuniunea Muzeului site ului piața muncii, precum și pentru dezvoltarea societății în ansamblu. De asemenea, Președintele României a făcut referire la importanța unei corelări mai puternice a sistemului educațional cu nevoile pieței muncii, evocând necesitatea unor abordări flexibile care să faciliteze dobândirea de competențe și adaptarea la evoluțiile pieței muncii.

Președintele României a subliniat deopotrivă necesitatea asigurării unei complementarități între eforturile la nivel național și cele în plan european, în contextul în care educația trebuie văzută și în conexiune cu mobilitatea, inclusiv a forței de muncă, și funcționarea Pieței Unice.

Reuniunea Muzeului site ului Dating femeie pentru prietenie

În privința sistemului național, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat obiectivul României pentru o educație de calitate și o mai bună integrare a cetățenilor pe piața muncii. Astfel, Președintele României a militat pentru mai multă flexibilitate între statele membre și o abordare comună, care să ofere tuturor persoanelor oportunitatea de a studia și de a munci acolo unde își doresc.

Această zi este, totodată, un eveniment menit să întemeieze şi să consolideze relaţiile de cooperare dintre muzee, specialiştii acestora şi public. Muzeele au un potenţial unic în abordarea diferitelor culturi, constituindu-se într-un loc predilect pentru înţelegerea lor aprofundată, într-o manieră interdisciplinară, dar şi în ceea ce priveşte sensibilizarea oamenilor iubitori de cultură din întreaga lume. Reuniunea a avut ca subiect muzeele şi educaţia iar ideea instituirii unei Zilei internaţionale a muzeelor a pornit de la accesibilitatea instituţiei muzeale. Organizate la 18 mai sau în jurul acestei date, evenimentele şi activităţile planificate pentru a sărbători Ziua internaţională a muzeelor pot dura o zi, un weekend sau o săptămână întreagă.

Președintele Klaus Iohannis a mai arătat că îmbunătățirea competitivității UE în ansamblu este strâns legată de creșterea calității educației la nivel european. Șefii de stat și de guvern au agreat Declarația de la Porto, document care stabilește agenda politicii sociale europene pentru perioada următoare.

Declarația subliniază importanța unității și solidarității pentru definirea proiectului european, promovarea modelului social european, a coeziunii sociale și a prosperității în Uniune, precum și în combaterea efectelor crizei generate de pandemia de COVID Pilonul European al Drepturilor Sociale este considerat un element fundamental al redresării post-criză, care trebuie să fie colectivă, incluzivă și coezivă.

În cadrul discuțiilor, Președintele României a apreciat importanța Planului de acțiune în orientarea demersurilor statelor membre pentru implementarea Pilonului social.

Președintele Klaus Iohannis a amintit necesitatea asigurării coeziunii sociale și a convergenței economice în Uniune, subiecte corelate și relevante și în dezbaterea privind viitorul Europei.

Reuniunea Muzeului site ului Femeia care cauta omul pentru o lucrare mica

Totodată, Președintele României a subliniat relevanța obiectivelor în materie de ocupare a forței de muncă, promovare de competențe și reducere a sărăciei, cu luarea în considerare a realităților din statele membre. De asemenea, Președintele Reuniunea Muzeului site ului Iohannis a evidențiat că, în acest context, devin prioritare măsurile privind crearea de locuri de muncă, dezvoltarea competențelor adaptate economiei moderne și tranziției verzi și digitale, inclusiv prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții, precum și asigurarea de investiții financiare pe măsura obiectivelor propuse.

Totodată, Președintele României a arătat că un element cheie pentru o Europă socială puternică este libera circulație a lucrătorilor.

Tema în acest an este "Muzee pentru Egalitate: Diversitate şi Incluziune". Potenţialul muzeelor de a crea experienţe semnificative pentru oameni din întreaga lume şi aparţinând tuturor păturilor sociale este esenţial pentru valoarea socială a acestora.

În context, Președintele Klaus Iohannis a reamintit rolul esențial al acestora în asigurarea unei Piețe Unice funcționale și a punctat necesitatea garantării unei mobilități juste a forței de muncă și a accesului nediscriminatoriu la protecție socială pentru lucrătorii mobili. În cadrul reuniunii informale a Consiliului European, șefii de stat și Reuniunea Muzeului site ului guvern au avut un nou schimb de opinii cu privire la coordonarea la nivel UE în contextul pandemiei de COVID, cu accent pe situația epidemiologică actuală și derularea campaniilor de vaccinare, inclusiv din perspectiva asigurării necesarului de vaccinuri și a comunicării publice.

Prezentare Preocupări în vederea organizării unui muzeu în oraşul Năsăud au existat încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prin această adresă el face un apel la intelectualitatea din localitate să se înscrie ca membri ai respectivei reuniuni.

Au fost abordate în discuții și aspectele de interes privind instituirea certificatului digital, precum și sprijinul pentru statele terțe. Președintele României a reiterat apelul la consolidarea coordonării la nivelul Uniunii, arătând că imunizarea populației rămâne Reuniunea Muzeului site ului, context în care este importantă asigurarea necesarului de vaccinuri, eforturile Comisiei Europene în acest barbati din Craiova cauta femei din Alba Iulia fiind pe deplin apreciate.

Reuniunea Muzeului site ului Femeie de intalnire Canada

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța unei campanii de informare publice eficiente care să contracareze acțiunile de dezinformare care riscă să sporească gradul de neîncredere în vaccinuri. Președintele României a evidențiat importanța sprijinului acordat partenerilor estici și a celor din Balcanii de Vest, precum și statelor terțe în nevoie, un exemplu în acest sens fiind sprijinul acordat recent Indiei.

„Reuniune de Ştiinţă şi Muzeu”

În context, Președintele Klaus Iohannis a mai arătat că România continuă să acorde sprijin Republicii Moldova și Ucrainei, prin donarea de vaccinuri.

În marja Consiliului European informal s-a desfășurat, de asemenea, reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din statele membre UE cu India, în format hibrid, Premierul Indiei, Narendra Modi, participând prin videoconferință la reuniune. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării în combaterea pandemiei de COVID, cu precădere în contextul în care India se confruntă cu o situație epidemiologică pe plan intern fără precedent.

Reuniunea Muzeului site ului Femeia poloneza cauta munca

Liderii europeni și Premierul indian au agreat o Declarație comună, axată în principal pe aspecte legate de combaterea pandemiei de COVID şi redresarea socio-economică durabilă și digitală, o Declarație privind stabilirea unui Parteneriat pentru Conectivitate, cu obiectivul îmbunătățirii conectivității în toate dimensiunile sale, prin promovarea unor proiecte de calitate, bazate pe principiile durabilității și condițiilor echitabile, precum și o serie de angajamente de cooperare sectorială în domeniile dezvoltării durabile, securității, digital și inteligenței artificiale.

Informațiiimportante